Gå til hovedindhold
Du er her:

Hummeltofteskolens værdier

På Hummeltofteskolen ønsker vi at skabe bedst mulig læring, trivsel, udfordring og udvikling for skolens elever, individuelt og i fællesskab

Udgangspunktet for Hummeltofteskolens værdier er at understøtte den bedst mulig læring, trivsel og udvikling for skolens elever, individuelt og i fællesskab. Det kræver tryghed og tydelige rammer, hvor alle anerkender den enkelte og påtager sig ansvar for fællesskabet.

Alle elever, personale og forældre skal passe godt på skolen og hinanden. Hummeltofteskolen skal være et rart sted at være for alle, og vi lægger vægt på et engageret samarbejde mellem skolen og hjemmet.

Skolens værdier

 • Vi er åbne for hinanden og ser mangfoldighed som en styrke
 • Vi understøtter kreativitet, nysgerrighed, undren og engagement
 • Vi eksperimenterer i trygge rammer
 • Vi vægter glæde, humor og et godt grin
 • Vi tager følelser og konflikter alvorligt
 • Vi lægger vægt på fællesskab, gode relationer og ansvarlighed
 • Vi underbygger demokratisk dannelse
 • Vi baserer os på ordentlighed

På Hummeltofteskolen arbejder vi med udgangspunkt i værdierne på følgende måde:

 • Lærerne, pædagogerne og eleverne laver samværsregler og rammer for klassens trivsel. Samværsreglerne skal være tydelige og synlige for alle, og de skal evalueres løbende og justeres efter behov. I indskolingen varetager lærere og pædagoger sammen trivselstimen. Trivselsarbejdet har sit sigte på elevens dag, skole, SFO og klub.
 • Ud over mål for den faglige undervisning opstiller lærerne mål for elevernes alsidige udvikling i undervisningen. Lærerne og pædagogerne arbejder med at skabe en god kultur i klassen og benytter mange forskellige undervisningsmetoder. Der er et gennemgående fokus på at skabe gode relationer.
 • Skolen har et LKT-team. LKT er betegnelsen for arbejdet med enkelte børn, grupper eller klasser, der er i vanskeligheder med Læring, Kontakt og Trivsel. LKT-teamet arbejder forebyggende og akut, når problemer er opstået.
 • Hummeltofteskolen har en antimobbestrategi til forebyggelse og håndtering af mobning. Den pointerer, at Hummeltofteskolen ikke accepterer mobning. Vi handler forebyggende, og når mobning/mobbetendenser registreres, følges der op i et tæt samarbejde med de involverede. Handlingen sker i dialog med de pågældende elever, forældre og personale og afhænger af den enkelte situation.
 • Skolens SSP-vejleder orienterer sig om problemstillinger blandt børn og unge i lokalmiljøet og handler derpå. SSP-vejlederen samarbejder med kommunens andre SSP-vejledere og klubber. Derudover videregiver SSP-vejlederen information til forældre og holder samtaler med klasser og enkelte unge om aktuelle problemstillinger.
 • Den skriftlige kontakt mellem skole og hjem sker i Aula. Forældre og medarbejdere kommunikerer via Aula om generelle forhold, der vedrører skolen. Personlige eller følsomme sager drøftes i en samtale over telefonen eller ved et møde med de involverede parter. Adgang til Aula er personlig. Medarbejdere, forældre og elever skal alle bruge beskedsystemet med omtanke i deres indbyrdes dialog.
 • Hummeltofteskolen har en digital strategi, herunder i etik og god kommunikation ved brug af sociale medier. Det er et fælles ansvar mellem skole og forældre, at eleverne overholder rammerne.
 • Hummeltofteskolen handler ud fra en helhedstænkning og ser på barnet i dets samlede læringsmiljø og livssituation. Hvis et barn har udfordringer i sit skoleliv, er fokus rettet på den kontekst, som barnet befinder sig i. Vi ser her et barn i problemer og ikke et barn med problemer.

  Skolens ledelse, psykolog og LKT-team samarbejder tæt omkring børn i problemer, og det pædagogiske personale benytter sig af SAL-modellen (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet).

Skolebestyrelsen evaluerer i samarbejde med personalet skolens værdier en gang årligt og justerer derefter.

/vedtaget i skolebestyrelsen september 2022