Gå til hovedindhold
Du er her:

Velkommen til SFO v/Hummeltofteskolen

Et sjovt og hyggeligt sted at være når skoledagen er slut

Vi byder børn og forældre velkommen i Skolefritidsordningen ved Hummeltofteskolen. Vi håber i det følgende at kunne besvare nogle af de mange spørgsmål, der melder sig, når man begynder i en ny institution.

Om institutionen

SFO har til huse i bygninger ved Løvgårdsvej tæt på skolen og er inddelt i fire afdelinger; Bøgehuset, Birkehuset, Pilehuset og Elme-huset, som hver huser klasserne fra en årgang. 1. maj begynder alle kommende børnehaveklassebørn i samme afdeling, hvor de bliver til slutningen af 2. klasse. Herefter flytter de til Elmehuset, som er vores faste 3.-klasseafdeling.

Administrativt hører vi under Center for Uddannelse og Pædagogik og vores officielle betegnelse er Skolefritidsordning – SFO.

Institutionens adresse er:
SFO v. Hummeltofteskolen, Løvgårdsvej 14, 2830 Virum
Telefon 45 28 42 10  Kontoret 45 28 42 11
Direkte nr. til afdelingerne:
Bøgehuset: 45284215
Birkehuset: 45284217
Pilehuset: 45284212
Elmehuset: 45284218
Personalet i SFO består af en leder, en stedfortræder, tre afdelingskoordinatorer samt et antal pædagoger og pædagogmedhjælpere afhængigt af det aktuelle børnetal.

Åbningstider

SFO åbner efter skoletid og lukker kl. 17.00, dog lukker vi kl. 16.00 om fredagen. Mellem kl. 7.00 og 8.00 er der fælles morgenpasning i Pilehuset for, der har behov. Dette gælder både på skoledage og i ferier.

Mini SFO begynder kl. 8.00.

Udover helligdage har SFO lukket følgende dage: Grundlovsdag, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, uge 28, 29 og 30 i sommerferien samt mellem jul og nytår. I de tre lukkeuger i sommerferien, er der mulighed for fællespasning på Lundtofte Skole.

Kontrolleret pasning

Vi har kontrolleret pasning i SFO. Det betyder, at personalet kontrollerer, om barnet ankommer i SFO efter skoletid. Hvis barnet udebliver, kontakter vi jer. Derfor beder vi jer taste ind i AULAs komme-gå-modul, hvis jeres barn har fri eller er syg. Det er også her, I kan notere, hvis barnet skal sendes hjem eller til fritidsaktivitet, hentes af en anden eller er selvbestemmer. Hvis I har længere beskeder, skal I skrive til afdelingens fællespostkasse. Begge steder skal vi have besked før kl. 12.50 den aktuelle dag.
Efter skoletid går børnene til egen SFO-afdeling, hvor de krydses ind af en voksen. Om eftermiddagen skal de, samme sted, huske at sige farvel til en voksen, så de kan blive krydset ud. Dagen igennem, vil en voksen holde styr på børnenes forskellige aftaler, sende dem til fritidsaktiviteter m.m. Husk at give os besked, når barnet er meldt til musik, tennis osv. samt, når der sker ændringer i træningstider. Det er ikke muligt at ringe til SFO for at tale med sit barn, men vi kan videregive vigtige beskeder. Skole og SFO er ikke hegnet ind og det er derfor meget vigtigt, at børnene er klar over, at de aldrig må forlade SFO, med mindre det er aftalt med en voksen.

Hverdagen i SFO

For de børn, der har behov for pasning før skoletid, begynder dagen stille og roligt i Pilehuset med mulighed for at spise medbragt morgenmad ved ankomst inden 7.30.
Efter skoletid, kl. 13 eller 14, står der lidt eftermiddagsmad fremme i afdelingerne. Herefter går det løs i alle afdelingerne med mulighed for diverse aktiviteter i kreative værksteder som træ, tegne/male og syning og legerum med f.eks. klodser, dukker og spil. Der vil også kunne være mulighed for f.eks. bordtennis, bordfodbold, danserum m.v. og børnene kan gå på besøg hos deres venner i andre afdelinger.
Vi benytter, når det er muligt, skolens idrætshal og udendørs har vi mange muligheder med både almindelig og naturlegeplads samt skolens boldbane og skolegården. Alt bliver flittigt benyttet til boldspil, lege, Mooncars, rulleskøjter, stylter osv.
Husk at medbringe praktisk tøj, regntøj, skiftetøj samt hjemmesko. Ved hvert barns garderobe er der et lille skab samt en pose til opbevaring af disse ting.

Ferier og skolefridage

I skoleferier ændrer dagligdagen sig en del. Ofte vil vi være samlet i én afdeling. I ferier har vi mulighed for at tage på ture eller lave særlige arrangementer, så det er vigtigt, at børnene er her senest kl. 9.30. Husk tæt drikkedunk, madpakke og en rygsæk til at bære egne ting i.
På turdage er alle ude af huset og børnene kan derfor hverken hentes tidligt eller sendes til fritidsaktiviteter midt på dagen.

Traditioner

I årets løb har vi en række faste traditioner, som børn og voksne ser frem til
August: Sommerfest for børnene
September: Hasselcup for 1.-3. klasse - Diskofest for 3. klasser
November/december: Julehygge for børn, forældre og søskende
Januar-februar: Diskofester for bh.kl., 1., og 2. klasser
April:  Besøg af nye børn og forældre. Afskedsarrangement for 3. klasser
Maj: Modtagelse af nye børn og forældre
Juni: Intro til SFO/skole for nye børn
1. eller 2. uge af sommerferien: Mini OL

Praktisk

Som en del af den samlede skole gælder Ordensregler og diverse politikker selvfølgelig også for os i SFO. Det betyder bl.a., at børnene ikke må benytte deres mobiltelefoner i SFO-tiden, med mindre andet er aftalt med Bordvagten/Krydseren.
Det er forældrenes egen forsikring, der skal dække både eventuelle skader forvoldt af barnet i SFO-tiden og tab eller beskadigelse af barnets ejendele. Børnene er velkomne til at medbringe eget legetøj, samlerobjekter o. lign. men dette sker helt på eget ansvar. Vi har rulleskøjter i SFO, og børnene SKAL bruge hjelm, når de løber på rulleskøjter. Vi har et antal hjelme til udlån, men de må også meget gerne bruge deres egne.