Gå til hovedindhold
Du er her:

Undervisnings- og fritidsdel

Vi har et tæt samarbejde mellem fritidsdelen og undervisningsdelen som sikrer sammenhængen for både børn og forældre

Den pædagogiske virksomhed i SFO er en bred vifte af situationer, hvor der sker udvikling, læring, opdragelse og trivsel. SFOen tilbyder omsorg for og støtte til det enkelte barns udvikling af personlige og almene færdigheder og kompetencer.

Læring og udvikling

De to begreber læring og udvikling hænger uløseligt sammen. I løbet af barnets udvikling tilegner det sig løbende viden, færdigheder og kompetencer - det lærer. Hver gang barnet har lært noget nyt, har det gennemgået en udvikling. Læring er en indre proces, der sker både gennem spontane oplevelser og leg samt ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver mulighed for fordybelse, fornyelse, forandring og erfaring.

Det er vigtigt for os at understrege, at man også lærer og udvikler sig uden først at have beskrevet hvordan, hvorfor og hvad. Dette kaldes uformel læring og er mindst lige så vigtigt og udbytterigt som den formelle læring.

Læring og udvikling kan og skal ikke altid defineres eller dokumenteres. At gøre det, man er god til eller har lyst til, for sin egen skyld, er vigtigt i sig selv, simpelthen fordi man får det godt af at lave noget, man kan lide. Barnets motivation i disse situationer er primært at have det sjovt eller rart og denne motivation risikerer at forsvinde hvis den gøres sekundær af en pædagog, der ”skal have noget pædagogisk ud af situationen”. At tegne, spille bold eller lege fordi man har lyst til det, kan altså være et mål I sig selv.

En vigtig forudsætning for denne uformelle læring er i sagens natur en høj grad af valgfrihed, at der er rum og frihed til børnenes leg og udfoldelsesmuligheder.

Samarbejdet med undervisningsdelen

Der er forskel på indholdet i fritid og undervisningstid og vil derfor ofte også være forskel på de midler og metoder, SFO og skole benytter til at nå de fælles mål. Derfor arbejder pædagoger og lærere tæt sammen om at holde trådene både omkring det enkelte barn og hele klassen samlede, bl.a. gennem det fælles skole-hjem-samarbejde og pædagogernes deltagelse i undervisningstiden.

Skolepædagogordningen

Hver klasse har en primærpædagog tilknyttet, som er ansvarlig for koordineringen og samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere i sin klasse.  Dette sker hovedsageligt i samarbejde med klasselæreren. Pædagogen følger klassen fra den tidlige SFO start  og er med i dele af undervisningen.

Primærpædagogen og klassens lærere/børnehaveklasselederen udgør et klasseteam, der samarbejder omkring klassens og det enkelte barns daglige trivsel.

Teamet udarbejder børnenes elevplaner og afholder skole/hjemsamtaler. Her ligger pædagogens fokus især på barnets sociale læring.  Samarbejdet  sikrer et alsidigt syn på barnet og giver god mulighed for en koordineret indsats samt skaber sammenhæng og helhed omkring klassen såvel som for det enkelte barn.