Gå til hovedindhold
Du er her:

Overgang fra daginstitution til SFO

Vi arbejder for en tryg overgang fra institution til SFO- og skole

Da sammenhæng og overgange i børns liv har stor betydning, har vi særskilte mål og traditioner for de overgange, børnene oplever fra daginstitution til SFO/skole og senere fra SFO til klub.

De kommende børnehaveklassebørn begynder 1. maj, hvor de er i SFO hele dagen.

Vore mål er, at børnene:

 • Føler sig trygge i SFO og ved skolestart
 • Oplever et fællesskab og danner sociale relationer/venskaber
 • Opbygger fælles normer
 • Introduceres til skolens struktur og indhold
 • Støtter hinandens kvaliteter og bliver set
 • Føler lyst til viden og udvikling af færdigheder

Dette opnår vi blandet andet ved at:

 • Modtage samtaleark om hvert enkelt barn fra daginstitutionerne, som er udfyldt i samarbejde med forældrene.
 • Holde introdag for kommende børnehaveklassebørn i april, hvor de besøger SFO og møder de voksne.
 • Børnene er omgivet af nogle af de samme voksne formiddag og eftermiddag. To af disse skal desuden følge dem i børnehaveklassen.
 • Have mange fællesaktiviteter som navnelege, sports- og bevægelseslege samt samtaler om, hvordan man hjælper alle med at føle sig godt tilpas i klassen.
 • Øve børnene i at veksle mellem at lytte og ytre sig, fortælle om egne oplevelser, lytte til oplæsning og genfortælle samtalers eller historiers indhold.
 • Have en daglig rytme med fælles og egen tid, frikvarterer og spisepauser med en strammere struktur om formiddagen og glidende overgang til eftermiddagene, der i højere grad er præget af selvforvaltning af tiden.
 • Benytte skoleforberedende materiale med dagens ord, temaer og opgaver med bl.a. bogstaver og tal.
 • Præsentere børnene for de mange værksteder og aktivitetsmuligheder i SFO samt støtte dem i at benytte disse.
 • Besøge skolen, se det kommende klasselokale og møde den kommende børnehaveklasseleder før sommerferien.