Gå til hovedindhold
Du er her:

Praktiske oplysninger

Oplysninger, der er rare at vide

 • Ordensregler på Hummeltofteskolen

  I frikvartererne:

  • For at få et godt indeklima skal lokalerne luftes ud i alle frikvarterer.
  • Inde/uderegler: Elever fra 0.-6. kl. elever skal være ude i alle frikvarterer. Der er mulighed for bevægelsesaktiviteter udenfor, i hallen og i det grønne rum under aftalte rammer. Teamet/ den enkelte lærer i klassen vurderer, om en klasse kan blive inde ved dårligt vejr. Elever fra 7.-9. kl. skal være ude i ti-pausen, men må være inde eller ude i 12-pausen.
  • Elever må aldrig selv lave aftaler med forældre om fx at gå hjem i skoletiden eller sfo-tiden, uden at en af skolens voksne er involveret.
  • Elever i 7.-9. klasse må efter en skriftlig tilladelse fra forældrene forlade skolen i forskellige situationer.
  • Elever i 4.-6. kl. må kun i helt særlige situationer med en skriftlig eller mundtlig tilladelse fra forældrene forlade skolen.
  • Boldspil må finde sted på boldbanen og i skolegården, men ikke med læderbolde eller op mod skolens mure.
  • Sneboldkampe må kun finde sted på skolens boldbane bag hallen, og ”vaskere” og slåskampe er ikke tilladt.
  • Legetøj, der er ufarligt, må medbringes i skolen. De voksne afgør, om legetøjet er ufarligt.

  I klasserne:

  • Alle klasser rydder op, sætter stole op og fejer hver dag. Alle andre, der bruger klasseværelserne, rydder op efter sig selv.

  Rygning:

  • Der er rygeforbud på Hummeltofteskolen.

  Mobiltelefoner:

  • Mobiltelefoni er en del af både børn og voksnes kommunikationsrum.
  • Mobiltelefoner på skolen skal bruges med omtanke og må ikke forstyrre i timerne. Årgangsteamet og pædagogteamet aftaler med eleverne, hvad det vil sige, at mobiltelefonerne bruges med omtanke og ikke forstyrrer.
  • Mobiltelefonernes funktioner, fx kamera og lydoptagere må benyttes som ethvert andet kamera til relevant undervisningsbrug. I SFO må mobiltelefonen benyttes efter aftale med krydsevagten. Ellers må mobiltelefoner ikke benyttes.
  • Elektroniske og digitale spil:
  • Elektroniske og digitale spil skaber læring individuelt og i fællesskaber. Det er en overordnet regel, at spil altid skal følge aldersanvisningerne. Elektroniske og digitale spil må anvendes i SFO-tiden ind til kl. 13.30, så børnene kan nå at være med til igangværende fællesaktiviteter. Herudover beslutter det pædagogiske personale, hvornår spil kan være et alternativ til andre aktiviteter, fx sidst på dagen. Elektroniske og digitale spil må ikke anvendes i frikvartererne i indskolingen.

  Hvis skolens ordensregler, der vedrører elevers private genstande fx mobiltelefoner eller legetøj, ikke overholdes, kan skolens ledelse inddrage den pågældende genstand i bevaring ud over skoletiden

         /vedtaget i skolebestyrelsen 20.4.2015

 • Offentlig transport

  Hummeltofteskolen ligger kun 10 minutters gang fra Sorgenfri Station.

  S-tog: Linje E til Sorgenfri Station m/ 10 minutters drift.

  Bus: Buslinje 170 har stoppested på Grønnevej udenfor Hummeltofteskolen.  Linjen kører mellem Lyngby St. og Holte St.

 • Trafik og parkeringsforhold omkring Hummeltofteskolen

  På p-pladsen mellem Hummeltofteskolen og tennisklubben er parkering mulig hele døgnet (indkørsel fra Boelvej). Derudover kan der parkeres langs Boelvej (tennisbanerne).

  På afsætningsbanen "kys og kør" på Boelvej må der ikke parkeres mellem kl. 7.30 – 8.30, men af- og påsætning er tilladt.

  Vær OBS på at Boelvej er ensrettet mellem kl. 7.30 og 8.30.  Indkørsel i denne periode kun ad Kaplevej mod Grønnevej.

  Parkeringspladsen mod Grønnevej er til Hummeltofteskolens personale, hvorfor parkering ikke er tilladt mellem kl. 7.30 – 14.30.

  Se kort over skolen

 • Forsikring

  Skolen har ingen forsikring og henviser til nedenstående: 

  Skolen og forsikring

  Om børns erstatningsansvar

 • Skolemad og mælk

  Skolemad

  Hummeltofteskolen samarbejder med Bistrup & Nør, hvor du finder et bredt udvalg af hjemmelavet skolemad.

  Det er nemt at bestille, og maden kan bestilles 24 timer i døgnet, og frem til kl. 7.00 på leveringsdagen. 

  Hummeltofteskolen udleverer den bestilte mad, men kontakten foregår direkte mellem familie og Bistrup & Nør.

  Du kan læse mere om Bistrup & Nør her.

  Skolemælk

  På Hummeltofteskolen får vi leveret mælk fra Mejeriernes Skolemælksordning.

  Alle nye elever får udleveret en folder med information, men du kan også læse mere om Skolemælk her.

 • Glemte sager

  Har du glemt tøj og/eller ting efter et ærinde på Hummeltofteskolen?

  Kontakt kontoret på telefon 45 28 42 00 eller e-mail hummeltofte@ltk.dk